Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG en de geldende wetgeving verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. De wettelijke plichten om informatie te verwijderen of het gebruik daarvan te blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Een aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf de datum waarop kennis wordt genomen van een specifieke inbreuk. Nadat wij kennis hebben genomen van dergelijke inbreuk(en) zullen we de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Deze website bevat links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor deze inhoud aanvaarden. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de website waar de link naar verwijst De desbetreffende websites zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment dat de link werd geplaatst. Wij hebben op dat moment geen inhoud aangetroffen die in strijd was met de wet. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s kan redelijkerwijs zonder concreet bewijs van een inbreuk niet worden verlangd. Wanneer wij in kennis worden gesteld van overtredingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

copyright

Op de inhoud van deze website is het Duitse auteursrecht van toepassing. De volgens het auteursrecht ongeoorloofde reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van gebruik vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud aan deze zijde niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in aanmerking genomen. Met name wordt inhoud van derden als zodanig geïdentificeerd. Als u nog steeds op de hoogte bent van een inbreuk op het auteursrecht, vragen we u om een ??notitie. Na kennisgeving van schendingen zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.
Privacy Policy

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wanneer er persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, dan gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Houd er rekening mee dat de overdracht van gegevens via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) altijd veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van de gegevens ten aanzien van het gebruik door derden is niet mogelijk. Het gebruik van contactgegevens door derden die zijn gepubliceerd in het kader van de Duitse impressumplicht van derden voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

Verbeteringen en suggesties

Content Translated stelt het zeer op prijs indien u taalfouten of onjuistheden wilt melden.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Content Translated naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Content Translated vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.